Jesteś tutaj: Strona główna » Imprezy » Masowe Biegi Przełajowe » Regulamin

AKTUALNOŚCI

Strona 1 z 51  > >>

paź 12, 2022
Wyniki 91 edycji Gryfińskich Masowych Biegów Przełajowych
paź 4, 2022
Wyniki z czwartego, ostatniego w tym roku rzutu Czwartków LA
wrz 30, 2022
komunikaty końcowe z Licealiady i IMS - Szkolna Liga LA
Regulamin 91 Masowych Biegów Przełajowych

CELE:
- Stworzenie możliwości sportowego spędzenia wolnego czasu.
- Integracja z osobami niepełnosprawnymi.
- Podnoszenia poziomu zdrowotnego i odbudowy psychicznej poprzez kontakt z naturą.

- Nawiązywanie kontaktów między uczestnikami biegów.
- Podnoszenie sprawności fizycznej wśród uczestników.

- Realizacja aspiracji sportowych.
- „Przegląd” talentów do szkolenia w klubach sportowych

TERMIN ZAWODÓW:
- 91 edycja - 8 października 2022 r. początek zawodów godz. 930

MIEJSCE ZAWODÓW:
- Gryfino, stadion miejski, ul. Sportowa 1.

ORGANIZATOR:
- Gmina Gryfino - realizacja: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
- Międzyszkolny Klub Sportowy "HERMES" Gryfino.

PARTNER:
- Zachodniopomorski Zwiazek Lekkiej Atletyki

UCZESTNICY:
- W biegach startują wszyscy chętni według podanych kategorii wiekowych, nie posiadający przeciwwskazań do uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego, osobno dziewczęta i chłopcy

ZGŁOSZENIA:
- W dniu zawodów, na kartkach startowych przygotowanych przez organizatora, podając imię i nazwisko, rocznik, szkołę lub klub sportowy. Na kartce musi się znaleźć podpis rodzica lub opiekuna prawnego lub trenera klubowego (gdy zawodnik posiada sportowe badania lekarskie) wyrażającego zgodę na udział dziecka w zawodach oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w tym wykorzystanie przez organizatorów wizerunku uczestnika (zdjęć, nagrań filmowych) w materiałach promocyjnych, prasie oraz na stronie internetowej organizatorów. Rodzic lub opiekun wyrażając zgodę, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start dziecka w zawodach. Kartki startowe będą dostępne w gryfińskich szkołach i przedszkolach, w biurze OSiR Gryfino (ul. Sportowa 3) a także w miejscu startu przed zawodami. Także do pobrania ze strony internetowej OSiR.

NAGRODY:
- Pierwszych trzech na mecie – duże medale;
- Pierwszych dziesieciu - dyplomy i pamiątkowe koszulki;
ch dziesięciu – dyplomy i pamiatkowe koszulki;
- Wszyscy uczestnicy – pamiątkowe medale.

DYSTANSE:
- Mieszkańcy DPS w Nowym Czarnowie – około 300 m
- Dziewczęta i chłopcy rocznik 2016 i młodsi - około 300 m
- Dziewczęta i chłopcy rocznik 2015-2014 - około 400 m
- Dziewczęta i chłopcy rocznik 2013-2010 - około 800 m
- Dziewczęta i chłopcy rocznik 2009-2003 - około 1000 m
- XVIII Bieg otwarty im. Ludwika Alchimowicza (2002 i starsi) - około 1000 m

SPRAWY RÓŻNE:
- Zawodnicy nie mogą biegać w kolcach;
- Zawodnicy biegają z kartką startową, którą należy oddać sędziemu po przebiegnięciu mety;
- W sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje organizator;

- Dojazd uczestników zawodów na koszt własny;
- Za aktualne badania lekarskie zawodników, odpowiadają nauczyciele lub opiekunowie.

program minutowy (.pdf)

kartka startowa (.pdf)