Jesteś tutaj: Strona główna » Imprezy » Masowe Biegi Przełajowe » Regulamin

AKTUALNOŚCI

Strona 1 z 54  > >>

kwi 22, 2024
- komunikaty z biegów
kwi 14, 2024
- zdjęcia z zawodów
kwi 8, 2024
Komunikat z zawodów
gru 11, 2023
Komunikat z zakończenia XXIV edycji Grand Prix Gryfina w Biegach Górskich
Regulamin 94 Masowych Biegów Przełajowych

CELE:
- Stworzenie możliwości sportowego spędzenia wolnego czasu.
- Integracja z osobami niepełnosprawnymi.
- Podnoszenia poziomu zdrowotnego i odbudowy psychicznej poprzez kontakt z naturą.

- Nawiązywanie kontaktów między uczestnikami biegów.
- Podnoszenie sprawności fizycznej wśród uczestników.

- Realizacja aspiracji sportowych.
- „Przegląd” talentów do szkolenia w klubach sportowych

TERMIN ZAWODÓW:
- 94 edycja - 13 kwietnia 2024 r. początek zawodów godz. 1000

MIEJSCE ZAWODÓW:
- Gryfino, stadion miejski, ul. Sportowa 1.

ORGANIZATOR:
- Gmina Gryfino - realizacja: Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie,

PARTNER:
- Starostwo Powiatowe w Gryfinie
- Międzyszkolny Klub Sportowy "HERMES" Gryfino

UCZESTNICY:
- W biegach startują wszyscy chętni według podanych kategorii wiekowych, nieposiadający przeciwwskazań do uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego, osobno dziewczęta i chłopcy

ZGŁOSZENIA:
- W dniu zawodów, na kartkach startowych przygotowanych przez organizatora, podając imię i nazwisko, rocznik, szkołę lub klub sportowy. Na kartce musi się znaleźć podpis rodzica lub opiekuna prawnego lub trenera klubowego (gdy zawodnik posiada sportowe badania lekarskie) wyrażającego zgodę na udział dziecka w zawodach oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w tym wykorzystanie przez organizatorów wizerunku uczestnika (zdjęć, nagrań filmowych) w materiałach promocyjnych, prasie oraz na stronie internetowej organizatorów. Rodzic lub opiekun, wyrażając zgodę, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start dziecka w zawodach. Kartki startowe będą dostępne w gryfińskich szkołach i przedszkolach, w biurze CSiR Gryfino (ul. Sportowa 3) a także w miejscu startu przed zawodami. Także do pobrania ze strony internetowej CSiR - www.csir.gryfino.pl

NAGRODY:
- Pierwszych trzech na mecie – duże medale;
- Pierwszych dziesięciu - dyplomy i pamiątkowe koszulki;
e koszulki;
- Wszyscy uczestnicy – pamiątkowe medale.

ROCZNIKI I DYSTANSE:
- Mieszkańcy DPS w Nowym Czarnowie – około 300 m
- Dziewczęta i chłopcy rocznik 2018 i młodsi - około 300 m
- Dziewczęta i chłopcy rocznik 2017-2016 - około 400 m
- Dziewczęta i chłopcy rocznik 2015-2013 - około 800 m
- Dziewczęta i chłopcy rocznik 2012- 2005 - około 1000 m
- Bieg otwarty (2004 i starsi) - około 1000 m

SPRAWY RÓŻNE:
- Zawodnicy nie mogą biegać w kolcach lekkoatletycznych;
- Zawodnicy biegają z kartką startową, którą należy oddać sędziemu po przebiegnięciu mety;
- W sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje organizator;

- Dojazd uczestników zawodów na koszt własny;
- Za aktualne badania lekarskie zawodników, odpowiadają nauczyciele lub opiekunowie.

regulamin do pobrania (.pdf)

program minutowy(.pdf)

kartka startowa (.pdf)