POBIERZ KATALOG

DAKO CHEM Sp. z o.o.
70-660 Szczecin ul. GdaƄska 7
Poland
NIP 851-324-25-34
tel +48 510 125 206
email: darek@metalland.eu